Privacyverklaring Theatergroep Trappaf

Theatergroep Trappaf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in de privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken gebruiken we voor:
● Ontvangen van een nieuwsbrief, of
● Reserveren van kaartjes voor onze voorstellingen of
● Omdat je op enige andere manier een bericht ontvangt van onze vereniging

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Voor leden:
● Voor- en achternaam
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Woonplaats
● Geboortedatum (kind en jeugdleden tot 16 jaar)
● Tijdsduur lidmaatschap
● Toestemming gebruik foto- en filmmateriaal

Voor vrienden/sponsoren:
● Naam
● E-mailadres
● Pakketkeuze mbt vrienden van of sponsoring (voor de inhoud hiervan verwijzen we naar de
verschillende pakketten en de eventueel daarbij behorende naamsvermelding)
● Mogelijk beeldmateriaal gemaakt tijdens voorstellingen

Voor bezoekers:
● Naam
● E-mailadres en telefoonnummer
● Mogelijk beeldmateriaal gemaakt tijdens voorstellingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Theatergroep Trappaf verwerkt je gegevens voor de volgende doelen:

Voor leden:
● Bellen of e-mailen als het gaat om activiteiten met betrekking tot de Theatergroep, zoals de
uitnodiging voor een eerste repetitie van een nieuw theaterstuk
● Bellen of e-mailen bij bijzondere gebeurtenissen met betrekking tot de Theatergroep, zoals de
uitnodiging voor een sociale bijeenkomst
● Bellen of e-mailen bij bijzondere gebeurtenissen met betrekking tot overige leden, zoals
bijvoorbeeld een overlijden, geboorte, huwelijk
● Foto- en overig beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden ten
behoeve van de Theatergroep
● Op basis van de geboortedatum duidelijkheid hebben bij welke afdeling je ingedeeld bent
(kindergroep, jeugdgroep, volwassen groep)
● Woonplaats in verband met subsidie aanvragen

Voor vrienden en sponsoren:
● Verzenden van de nieuwsbrief
● Registratie van het gekozen vrienden- of sponsorpakket
● Benaderen met de vraag of je opnieuw vriend of sponsor wilt zijn
● Bij het bezoeken van de voorstelling kan het zijn dat er beeldmateriaal gemaakt wordt die wij
gebruiken voor promotionele doeleinden

Voor bezoekers:
● Reservering bevestigen
● Benaderen voor de nieuwe voorstelling
● Bij het bezoeken van de voorstelling kan het zijn dat er beeldmateriaal gemaakt wordt die wij
gebruiken voor promotionele doeleinde
● Telefoonnummer voor calamiteiten, bijvoorbeeld bij het annuleren van een voorstelling
vanwege slecht weer die binnen 5 uur aanvangt

Hoe lang bewaren we gegevens?
Theatergroep Trappaf bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor we je gegevens hebben.

We hanteren de bewaartermijn van 2 jaar na het laatste contact. Hierna worden je volledige gegevens
verwijderd uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden
Theatergroep Trappaf verkoopt of verstrekt je gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
Tevens heb je het recht om eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken op de verwerking van je persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Theatergroep Trappaf neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn
tegen misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via ons mailadres info@theatergroeptrappaf.nl