Mariëlle van den Heuvel

Op 1 december 2022 ontvingen wij het droeve bericht dat Mariëlle van den Heuvel op 57-jarige leeftijd het leven had moeten verlaten.

Als begin twintiger kwam Mariëlle bij onze Theatergroep. De repetities voor het spel ‘Verwarringen’ (1987) waren reeds in volle gang. Dat maakte Mariëlle niet uit, spelen kwam later wel, ze wilde er graag bij zijn, snoof de sfeer op en proefde perfect de momenten als er achter de schermen hulp nodig was. Ook nam ze direct enthousiast deel aan de theatercursussen waar de groep zich probeerde verder mee te ontwikkelen.

Bij het 1988-spel ‘Plotseling Thuis’ stond Mariëlle met ons op de planken en was het al snel duidelijk dat ze het hier naar de zin had. Ook ‘onder de mensen’ kon ze het prima vinden; we hadden hier te maken met een bijzonder aimabel karakter.

Mariëlle kwam binnen op het moment dat de Theatergroep bezig was met een metamorfose. Wim Rooth, oprichter en bijna 2 decennia voorzitter en regisseur, liet de groep meer en meer los. Wim wordt zeer gerespecteerd om zijn enorme inzet voor de groep maar zijn stapje terug gaf lucht aan andere inzichten en ideeën.

Theatergroep Trappaf uitte zich spoedig op meer en meer fronten en op al die terreinen was Mariëlle gretig van de partij. Zaaltoneel, Sinterklaastoneel, Locatietheater en uiteraard de plek waar we inmiddels al decennialang thuis zijn maar waar we destijds (onder eigen naam) nét mee gestart waren: familieproducties in het Oisterwijkse Natuurtheater.

Mariëlle in haar rol als ‘Prinses Hemeltjelief’ in ‘De Kolossale Koning Kwabbus’ (1991) in het Oisterwijkse Natuurtheater.

 

In 1996 nam Mariëlle een bijzonder pittige rol op zich binnen onze Theatergroep: het voorzitterschap. Geen makkelijke taak; de groep is groot, divers met veel meningen. Maar, Mariëlle had het in zich! Leiding durven nemen en gezegend zijn met een aimabel karakter was een gouden combinatie. Ze was geen ‘sturende’ voorzitter maar een ‘banende’. Alle ruimte voor plannen, als er hobbels waren had ze haar methodes om ze uit de weg te ruimen!

Zeven jaren mocht de Theatergroep gebruik maken van haar voorzitterskwaliteiten. In 2003 gaf ze aan dat andere ambities aan haar trokken. Haar jonge gezin trok aandacht maar ook andere hobby’s slorpten tijd. Overigens niet onverdienstelijk; ook de schilderkunst ging haar heel goed af. Kort voor haar overlijden vond ze nog de kracht om het schilderij ‘Hier’ en ‘Daar’ aan het doek toe te vertrouwen. Haar einde naderde, het hield haar begrijpelijk bezig.

Haar afscheidsviering vond plaats in het Crematorium van Tilburg, de plek waar zij als directeur een werkplek naar haar hart gevonden had. Haar ideeën maakte de ‘Karel Boddenweg’ tot ’n plaats waar afscheid nemen van een dierbare op een bijzonder mooie wijze kan.

Mariëlle was inmiddels al twintig jaren weg bij Trappaf, tijd inruimend voor nieuwe missies! In coronatijd kon de groep weinig organiseren en zochten we methodes om toch in contact met de leden te blijven. Een wedstrijd bijvoorbeeld. Deze behoeft prijzen en we vroegen drie voormalig voorzitters online de prijzen uit te reiken. Het deed ons heel wat daar te horen dat Mariëlle in haar hart een warm plekje voor de Theatergroep had bewaard. Allen die haar kennen zullen datzelfde gevoel richting haar beamen!

We danken Mariëlle voor de energie die ze aan de Theatergroep gaf!

Ruud, Enid, Anne en Emma, wij wensen jullie heel veel sterkte bij het verwerken van het verdriet rond het verlies van jullie echtgenote en moeder!