Lid worden van Trappaf?

Theatergroep Trappaf heeft haar leden verdeeld in drie leeftijdscategorieën. Ruwweg werkt men met ’n groep van 6 tot 12 jaar, van 12 tot 16 jaar en van 16 jaar en ouder. De groepen maken elk hun eigen voorstellingen maar voor de jaarlijkse openluchttheatervoorstelling in het Oisterwijkse Natuurtheater werken de drie groepen samen. In het repertoireoverzicht krijgt u ’n idee van wat de groep op de planken zette in het verleden. Per groep wordt er eenmaal per week gerepeteerd.

Met regelmaat krijgt men de kans deel te nemen aan cursussen. Soms wordt hier ’n bescheiden eigen bijdrage voor gevraagd.

Wat kunt u van ons verwachten

– De kans om uw ambitie op of rond het toneel gestalte te geven, te ontwikkelen en om gehoor te vinden voor eventuele initiatieven van uw zijde.

– Het lidmaatschap is gratis. Soms wordt ’n bescheiden eigen financiële bijdrage gevraagd in de vorm van aanschaf van bijvoorbeeld ’n bepaalde kleur T-shirt of schoeisel mocht u dit zelf niet in het bezit hebben of kunnen lenen. Ook voor (vrijwillige) deelname aan ’n cursus wordt soms ’n eigen bijdrage gevraagd.

Wat verwachten wij van onze leden

– Het is goed gebruik om bij toegezegde deelname aan ’n productie deze productie mee af te maken.

– Bij aansluiting bij ’n productie wordt ’n actieve deelname verwacht. Vanzelfsprekend is uiteraard het aanwezig zijn maar ook: op tijd aanwezig zijn. Eigenlijk vinden we alleen ziekte of vakantie een legitieme reden voor afwezigheid. ’n Generale repetitie of uitvoeringen kunnen beslist niet worden afgezegd. Je wordt verwacht snel te werken aan tekstkennis en bereid te zijn ook thuis te werken aan zang, dans en beweging. Je neemt ’n redelijke stilte in acht bij de repetities of het verkrijgen van aanwijzingen. Men verwacht ‘n ‘in principe’ bereidheid tot het verschijnen op eventueel later toegevoegde repetities. Ook verwacht men dat ’n toneellid er geen moeite mee heeft aangesproken te worden door medespelers, regie of bestuur bij in gebreke blijven van het bovenstaande.

– Ter verzachting wil gezegd zijn dat deze regels/afspraken er niet zijn om er dogmatisch aan de slag te willen maar juist om een fijne repetitieperiode te bewerkstelligen!

Meld je direct aan!