Een rijke historie in het kort…

1968 wordt gezien als het geboortejaar van de Oisterwijkse Theatergroep Trappaf. Twee jaren daarvoor werd “Jongerenorganisatie Trappaf” opgericht. Een fervent toneelliefhebber van deze organisatie wist jonge mensen enthousiast te maken op het toneel te kruipen.

De theatergroep putte in de beginjaren uit bestaand repertoire. Na tien jaren ging men voorzichtig experimenteren met eigen materiaal. ’n Keus die men trouw bleef; terugkijkend op de repertoirelijst is nabij de 60 % van de toneelspelen van eigen makelij!

De groep sloot zich al snel aan bij de Verenigde Oisterwijkse Spelers die ten doel had om met plaatselijke toneelspelers gezamenlijk ’n groots toneelspel in het Oisterwijkse natuurtheater –‘n middenin het bossen- en vennengebied gelegen openluchttheater- neer te zetten. Onder eigen naam is Theatergroep Trappaf in 1989 gestart met producties in datzelfde openluchttheater. Met díe theaterstukken richtte men zich meer op families dan op louter volwassenen.

“Theatergroep Trappaf” startte met de naam “Toneelgroep Trappaf”. Dat dekte op den duur de lading niet meer; steeds meer kwam er muziek, dans en zang in de producties. Het traditionele theater werd ook vaker losgelaten om neer te strijken in ’n boerenstal, oude fabriek en kapitale villa. Ook wagenspelen, entertainment, cabaret, Sinterklaastoneel en musical passeerden de revue.

De trouw aan hun groep blijvende spelers realiseerden op tijd dat verjonging het voortbestaan van hun groep zou waarborgen. Begin 2000 startten de eerste toneelprojecten met kinderen. Op dit moment telt theatergroep Trappaf zo’n 110 leden verdeeld over kinder-, jeugd- en volwassenentoneel met elk hun eigen producties. De kinderen van toen vertolken nu de mooiste rollen bij de volwassenengroep! Bij de jaarlijkse openluchtproductie produceren de drie groepen tezamen ’n grootse productie.

Theatergroep Trappaf ziet u graag ‘ns terug bij haar producties!

Nog meer weten? Klik hier voor onze complete geschiedenis!